Steam cycle

Parný cyklus je tepelný obeh premeny tepla na mechanickú energiu, s ktorým pracujú parné elektrárne. Skladá sa z izobarického ohrevu vody na teplotu varu, vyparovania vody, ohrevu pary na pracovnú teplotu a expanzie pary v  turbíne. Obeh je ukončený kondenzáciou pary na vodu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov