Primary circuit

Primárny okruh je zmes paliva a spaľovacieho vzduchu, dodávaná horákmi do spaľovacieho priestoru. Spaľovací vzduch sa predhrieva využitím tepla odchádzajúcich spalín. Konštrukcia horákov zabezpečuje dokonalé premiešanie primárnej zmesi. Pre dokonalé spálenie horľaviny sa do kotla privádza ešte predhriatý sekundárny vzduch. Teplota spaľovacieho vzduchu: 250 až 400 °C. Spotreba vzduchu na spálenie 1 kg hnedého uhlia: 2 až 3 m3.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov