Primary combustion air

Spaľovací vzduch privádzaný do ohniska spoločne s palivom. Primárny spaľovací vzduch sa predhrieva teplom odchádzajúcich spalín a privádza sa do horákov, kde sa mieša s palivom (práškové uhlie, vykurovací olej, zemný plyn). Do ohniska sa ďalej privádza sekundárny spaľovací vzduch, ktorý zaisťuje čo najlepšie spálenie horľaviny.

  • spotreba spaľovacieho vzduchu – hnedé uhlie: 2 až 3 m3/kg. 
  • teplota primárneho spaľovacieho vzduchu 250 až 400 °C
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov