Grid

Rošt je liatinová mreža, na ktorej sa spaľuje uhlie a cez ktorú prepadáva vyhorený popol. Spodnou časťou roštu sa privádza primárny spaľovací vzduch, ktorý ho súčasne chladí. Uhlie sa na rošt dávno v milulosti nahadzovalo ručne a takisto odstraňovanie popola z výsypky patrilo medzi namáhavé ručné práce. Požiadavky na rast výkonu si vyžiadali vývoj mechanických roštov, ktoré umožňovali automatický prísun uhlia a spaľovanie jeho väčšieho množstva. Medzi najrozšírenejšie patria pásové rošty. Merné tepelné zaťaženie účinnej roštovej plochy býva 0,5 až 1 MW/m2 .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

» Slovník energetických pojmov