Gypsum

Sadrovec je bezfarebný alebo vplyvom prímesí rôzne sfarbený jednoklonný nerast, hydratovaný síran vápenatý.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov