Fumes

Pod spalinami rozumieme splodiny horenia. Tými sú v pevnom skupenstve škvara, troska, popolček, sadze. V plynnom skupenstve (výfukové plyny) ide o oxid uhličitý, siričitý, uhoľnatý, dusík vodná para a neoxidované vzácne plyny nachádzajúce sa v spaľovacom vzduchu: argón, kryptón, xenón.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov