Stator

Stator je netočivá časť elektrického stroja, v ktorej je uložené vinutie statora, ktoré vytvára časť magnetického obvodu. V jednosmerných elektrických strojoch je stator tvorený magnetickými pólmi, zloženými z plechov priskrutkovaných ku kostre z liatiny, ktorou sa uzatvára magnetický obvod. V striedavých elektrických strojoch je stator zložený z dynamových plechov s drážkami na vinutie. Vnútri statora sa otáča rotor.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

» Slovník energetických pojmov