Energy losses

Straty energie predstavujú množstvo energie v danom procese premenené na taký druh energie, ktorý je nevyužiteľný na predpokladaný účel. Napríklad tepelné straty, straty spôsobené trením, jalovým prepadom vody vo vodnej elektrárni a podobne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov