Light-source

Svetelný zdroj je zariadenie na premenu určitého druhu energie na svetlo. Svetelný zdroj je charakterizovaný svetelným tokom, čo je množstvo vyžiarenej energie za jednotku času. Jednotkou svetelného toku je 1 Lúmen [lm].

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov