Light

Svetlo je elektromagnetické žiarenie schopné vzbudiť zrakový vnem. Vlnové dĺžky viditeľnej časti elektromagnetického žiarenia sú v rozmedzí asi 400 až 780 nm. Zdrojmi svetla bývajú telesá s vyššou teplotou (tepelné zdroje), výboje v plynoch, luminiscencia. Toto elektromagnetické žiarenie, ktoré je vďaka svojej vlnovej dĺžke viditeľné okom, alebo všeobecnejšie elektromagnetické vlnenie od infračerveného po ultrafialové. Tri základné vlastnosti svetla (a elektromagnetického vlnenia vôbec) sú svietivosť (amplitúda), farba (frekvencia) a polarizácia (uhol vlnenia). Kvôli dualite častice a vlnenia má svetlo vlastnosti ako vlnenia, tak aj častice.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov