Coal-gas

Ako svietiplyn sa pôvodne označoval plyn z karbonizačných plynární, horiaci svietivým plameňom a používaný na osvetľovanie. Teraz ako svietiplyn označujeme plyn so spalným teplom asi 17,6 MJ/m3, ktorý sa vyrába buď karbonizáciou (ako „vedľajší” produkt v koksárňach), tlakovým splynením hnedého uhlia, štiepením zemného plynu, alebo miešaním a úpravou iných plynov, napríklad rafinérskych. Svietiplyn je jedovatý (obsahuje CO) a používa sa v stále menšej miere na kúrenie v priemysle a v domácnostiach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov