Synchronous alternator

Synchrónny alternátor je elektrický stroj – generátor, ktorý mení mechanickú energiu na energiu elektrickú využitím točivéhomagnetického poľa. Alternátor je zdrojom striedavého prúdu a napätia. Ak turbína alebo iný pohon otáča rotorom a v jehobudiacom vinutí prechádza jednosmerný prúd, vzniká točivé magnetické pole, ktoré v trojfázovom vinutí statora vyvolá (indukuje) trojfázové striedavé napätie. Druhé točivé magnetické pole vyvolá striedavý prúd, ktorý začne prechádzať trojfázovým vinutím statora pri pripojení alternátora k spotrebiču. Stroj sa nazýva synchrónny, pretože obe točivé magnetické polia sa otáčajú s rovnakými otáčkami (t.j. synchrónne). Trojfázové synchrónne alternátory sú v súčasnosti hlavným zdrojom elektrickej energie vyrábanej v elektrárňach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov