Coal mining

Uhlie sa nachádza vo vrstvách s hrúbkou od milimetrov až po desiatky metrov. Uhoľné vrstvy sa všeobecne nazývajú sloje a môžu sa dobývať rôznymi spôsobmi. Rozlišuje sa ťažba uhlia v povrchových a hlbinných doloch. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov