Thermal energy

Tepelná energia je spojená s pohybom (vibráciou a rotáciou) molekúl je teda prejavom neusporiadaného pohybu atómov a molekúl v látke. Tento pohyb je však chaotický a premeniť tento druh energie na iný je ťažšie než napr. pri mechanickej energii.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov