Heat

Teplo Q (presnejšie vnútorná energia látky) je forma energie daná neusporiadaným pohybom atómov a molekúl. Jednotkou tepla je 1 J (joule). Teplo je teda miera energie, ktorú pri tepelnej výmene odovzdá teplejšie teleso chladnejšiemu. Keď teleso prijíma energiu vo forme tepla, jeho vnútorná energia stúpa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov