Target nucleus

Terčovým nazývame jadro, na ktoré pri štúdiu jadrových reakcií dopadá priamy zväzok primárnych častíc a vyvoláva v ňom študovaný proces.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov