Shielding

Tienením v jadrovej energetike rozumieme zoslabenie toku rádioaktívnych častíc (žiarenia) na hodnotu stanovenú hygienickými predpismi pomocou vhodných prekážok (olovom, betónom a pod.).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov