Transformer

Transformátor je netočivý elektrický stroj umožňujúci prenos elektrickej energie z jedného elektrického obvodu do druhého pomocou elektromagnetickej indukcie. Striedavý prúd v prvom obvode (primárnom vinutí) vytvára premenlivé magnetické pole, ktoré následne indukuje striedavé napätie v druhom obvode (sekundárnom vinutí), ktorým začne tiecť prúd. Transformátor je možné použiť na zmenu veľkosti striedavého elektrického napätia nahor alebo nadol bez zmeny frekvencie. V energetickej sústave je transformátor používaný na zmenu napätia v elektrických sieťach alebo na galvanické oddelenie prepojených elektrických obvodov striedavého prúdu, čo sa využíva pri konštrukcii elektronických obvodov, alebo pre bezpečnosť pred zásahom elektrickým prúdom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov