Cinder

Troska vzniká v parnom kotle s výtavným ohniskom tavením popola alebo popolčeka. Vypúšťa sa do granulačnej nádrže, kde sa prudko ochladzuje a granuluje. Zgranulovaná a rozdrvená troska sa pneumaticky alebo hydraulicky  dopravuje na skládku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov