Turbo alternator

Turboalternátor je elektrický stroj (pozri heslo Turbogenerátor), ktorý je poháňaný turbínou a mení energiu mechanickú na elektrickú využitím točivého magnetického poľa. Je zdrojom striedavého elektrického prúdu a napätia. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov