Turbocharger

Turbokompresor je rotačný lopatkový stroj na stláčanie vzdušnín, s pomerom celkového výstupného tlaku k vstupnému väčším než 4. Energia sa privádza do vzdušniny pri prietoku mechanicky poháňaným obežným kolesom turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov