Power factor

Účinník je pomer činného a zdanlivého výkonu (pozri heslo Zdanlivý výkon). Je to kosínus uhla (cosφ) medzi vektorom napätia a prúdu v obvodoch striedavého prúdu. Vyjadruje, akú veľkú časť zdalivého výkonu možno premeniť na užitočnú energiu. Účinník je bezrozmerný a jeho hodnota sa pohybuje od nuly do jednej, pričom jednotkový účinník znamená, že celý výkon je činný (fázový posun je nulový), nulový účinník znamená, že celý výkon je jalový, t.j. záťaž je čisto kapacitná alebo čisto indukčná a fázový posun je teda ± 90°. Nízke hodnoty účinníku znamenajú v obvode vysoké straty energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov