Boiling Water Reactor (BWR)

Varný reaktor je z hľadiska energie neutrónov vyvolávajúcich štiepenie tepelný (pomalý) reaktor. Moderátorom a chladivom je obyčajná voda pod vysokým tlakom, ale na rozdiel od tlakovodných reaktorov sa para vyrába priamo v aktívnej zóne. Ide preto o varný reaktor. V súčasnosti je asi 1/3 všetkých ľahkovodných reaktorov typu BWR.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov