Control room

Velín je iné označenie pre dozorňu v elektrárni (pozri heslo Dozorňa v elektrárni, Bloková dozorňa).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov