Water reservoir

Prirodzený alebo umelo vytvorený obmedzený priestor, v ktorom sa zadržuje voda v čase jej nadbytku a z ktorého sa odoberá voda v čase jej nedostatku. Prirodzenými nádržami sú napr. jazerá rôzneho pôvodu, umelými nádržami sú vodojemy, rybníky a nádrže na toku, vytvorené umelými priehradami v riečnom údolí. 

» Slovník energetických pojmov