Power switch

Vypínač je spínač, ktorým možno zapnúť a vypnúť elektrický obvod pri zaťažení. Rozoznáva sa spínač ručný a samočinný.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov