Energy resources

Zdroje energie sú prírodné látky alebo látky, ktoré môžu obsahovať energiu v niekoľkých formách (chemické, jadrové), preto môžu byť používané na tvorbu energie alebo pre jej prenos. Zdroje energie sa dajú rozdeliť do troch základných skupín:

  • zdroje viazané na určite miesto s klesajúcou zásobou energie (uhlie, plyn, urán)
  • zdroje viazané na určité miesto s obnoviteľnou zásobou energie (vodný tok, biomasa)
  • zdroje, ktoré nie sú viazané na určité miesto s praktický nevyčerpateľnou zásobou (slnečné žiarenie, energia vetra) 

» Slovník energetických pojmov