Alpha rays

Žiarenie alfa je prúd kladne nabitých jadier hélia (pozri heslo Častica alfa). Vychyľuje sa aj v elektrickom aj v magnetickom poli. Alfa častice sú vysielané z jadra rýchlosťou 1.107 až 2.107 m.s-1 pri vysielaní energie 2 - 7 MeV. Vďaka svojej relatívne vysokej veľkosti a váhy preniká táto častica vrstvou vzduchu hrubou niekoľko centimetrov alebo tenkými kovovými fóliami, môže sa zastaviť hárkom papiera. Alfa častica rýchlo stráca na význame a do hmoty môže preniknúť len krátky úsek, napriek tomu je ale veľmi energická a ak sa pri kontakte s ľudskou bunkou pohybuje dostatočne rýchlo, môže preniknúť cez stenu bunky a spôsobiť vážne poškodenie jej vnútru. V skutočnosti má alfa radiácia na množstvo dodanej energie horší biologický dopad, než ktorákoľvek iná forma žiarenia. Nedávne štúdie ukázali, že vplyv alfa častíc na chromozómy je tisíc krát väčší ako gama žiarenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov