Peat

Rašelina predstavuje sedimenty organického pôvodu, vznikajúce z odumretej rastlinnej hmoty pod vodou za nedostatku atmosférického kyslíku. Rašelina je vlastne “predchodca” uhlia a vznikla pri kratšej dobe karbonizácie, nižšom tlaku a teplote asi 150 až 200 °C. Rašelinu možno energeticky využívať, avšak jej význam je malý a využitie má iba lokálny charakter.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_r/

» Slovník energetických pojmov