Preparation of operation

Je plánovanie výroby a prevádzky sietí v rôznych časových predstihoch (rok, mesiac, deň) s cieľom zaistenia spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky ES.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=P

» Slovník energetických pojmov