Electric capacity

Elektrická kapacita je pomer veľkosti elektrického náboja k hodnote elektrického napätia v elektrickom kondenzátore. Meraním bolo zistené, že pri zvyšovaní veľkosti náboja rastie aj hodnota napätí a tak tento pomer zostáva rovnaký. Jednotkou kapacity je Farad.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_e/

» Slovník energetických pojmov