Coal
Čierne (kamenné) uhlie je pevné fosílne palivo s vysokou výhrevnosťou. Obsahuje asi 72 až 92 % uhlíka a 10 až 42 % prchavej horľaviny. Súčasne obsahuje i ďalšie minerálne zložky ako je napr. vodík (1,5 až 5,7 %), dusík (do 1,5 %), kyslík (1,5-15 %), síra (0,5 až 4 %), voda (4 až 14 %), popol (2 - 4 % až 45 %). Výhrevnosť čierneho uhlia je 23,8 - 32,6 MJ/kg. Čierne uhlie patrí medzi neobnoviteľné zdroje, vzniklo z organického materiálu (karbonizáciou stromovitých foriem plavúňov, prasličiek a papradí) väčšinou v prvohorách alebo druhohorách.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov