Electric power plant

Elektráreň je výrobňa, ktorej úlohou je meniť iné formy energie na elektrickú energiu. Podľa použitej formy energie, ktorej premenou získavame elektrickú energiu, delíme elektrárne na:

  • tepelné – využívajú energiu uvoľnenú spaľovaným fosílnych palív napr. uhlie, nafta, plyn a iné,
  • jadrové – využívajú energiu jadrových reakcií,
  • vodné – využívajú energiu vody,
  • ostatné – využívajú slnečnú energiu a jej transformácie.

» Slovník energetických pojmov