Phase

Fáza je vodič či akýkoľvek iný prvok viacfázovej striedavej siete, ktorý je za normálneho stavu pod napätím. Označenie vodiča, zväzku vodičov, vývodu, vinutia alebo akéhokoľvek iného prvku viacfázovej striedavej siete, ktorý je za normálneho stavu pod napätím.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

» Slovník energetických pojmov