Brown coal

Hnedé uhlie je pevné fosílne palivo je geologicky mladšie (treťohory), s relatívne nižšou výhrevnosťou. Obsahuje 50 - 70 % uhlíka a 0,5 až 5 % síry. Ťaží sa povrchovým aj hlbinným spôsobom, pričom ložiská klesajú do hĺbok 300 až 400 aj viac metrov. Výhrevnosť hnedého uhlia je 10 až 13 MJ/kg.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov