Circuit breaker

Istič je druh ochrany elektrických obvodov proti preťaženiu a skratu. Je to samočinný vypínač, ktorý odpojí napájanie obvodov pri zvýšení prúdu nad určitú medznú hodnotu, alebo pri skrate v chránenom obvode. Závislosť vypínacej doby na veľkosti prúdu pretekajúceho cez istič, predstavuje vypínaciu charakteristiku ističa. Ističe sa používajú ako základná ochrana proti preťaženiu a skratu (pozri heslo Hlavný istič).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

» Slovník energetických pojmov