Compensator

Kompenzátor je zariadenie určené na kompenzáciu jalového výkonu v elektrizačnej sústave. Kompenzácia zmenšuje straty a úbytok napätia vo vedení a súčasne dovoľuje elektrické vedenie a transformátory dimenzovať na menší zdanlivý výkon.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

» Slovník energetických pojmov