Production of electricity

Pojem „výroba elektrickej energie” je vlastne nesprávny, pretože zo zákona zachovania energie vyplýva, že žiadnu energiu nemožno vyrobiť, ale iba premeniť na iný druh energie, ale v energetike sa bežne používa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov