Thorium

Tórium je prvok nerozpustný v zriedených kyselinách a roztokoch hydroxidov. Je dobre rozpustný v kyseline chlorovodíkovej a lúčavke kráľovskej. Z tória možno pripraviť štiepny izotop U 233, ktorý sa v prírode nevyskytuje.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov