Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Lignite

Geologicky najmladšie pevné fosílne palivo s relatívne nízkou výhrevnosťou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik