Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Ljungström regenerative air heater

Tepelný výmenník, ktorého rotor tvoria zväzky zvlneného plechu. Rotor zasahuje jednou polovicou do dymovodu druhou do vzduchovodu predhrievaného plynu. Plechy sú pri pomalej rotácii striedavo obtekané odchádzajúcimi spalinami a predhrievaným vzduchom a kumulované teplo zo spalín sa tým odovzdáva predhrievanému vzduchu.

Pomenovaný je podľa F. Ljungströma (1875–1946), švédskeho vynálezcu a priemyselníka.

●  Otáčky rotora: 3 až 5 za min.,

●  Rýchlosť spalín: 5 až 8 m/s (max. 10),

●  Ohrievač je zostavený zo sekcií vyplnených plechom, s hrúbkou 0,6 až 1,2 mm, šírka štrbiny:  3 až 6 mm.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik