Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

The insulation resistance of the electrical installation

Izolačný odpor je to odpor medzi každým pracovným vodičom a ochranným vodičom alebo zemou. Meranie sa musí vykonať jednosmerným napätím s hodnotami skúšobného napätia, ktoré sú špecifikované v tab. č. 2 pri zaťažení 1 mA. Izolačný odpor je dostatočný, ak každý obvod má pri odpojených spotrebičoch izolačný odpor, ktorý nie je menší ako príslušná hodnota uvedená v technických normách. http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf