Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Induction brake

Indukčná brzda sa používa k brzdeniu točivého momentu vznikajúceho otáčaním rotoru proti smeru, ktorým by sa chcel pôsobením elektromagnetických síl otáčať.

Hüttner, Ľ., Klug, Ľ.: Elektrické stroje, STU v Bratislave, 2005.