Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5
  VŠETKO

E

Energy

Max Planck charakterizoval energiu ako schopnosť systému produkovať externú aktivitu (prácu). Podľa Einsteinovho vzťahu E = m.c2 je energia ekvivalentom hmoty (E je energia, m je hmotnosť a c je rýchlosť svetla). Nositeľom energie nie je len látková hmota, ale aj fyzikálne polia. Rozlišujeme nasledujúce formy energie: mechanická energia, tepelná energia (teplo), chemická energia, energia fyzikálnych väzieb, energia elektromagnetického vlnenia, elektrická energia (elektrina). Priama premena jednej formy energie na druhú je možná, nie však vo všetkých prípadoch. 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy from biomass

Energia biomasy má svoj pôvod v slnečnom žiarení a fotosyntéze. Biomasa môže byť využitá na výrobu elektriny, tepla a môže tiež slúžiť na pohon vozidiel. Elektrickú energiu získame z biomasy jej spaľovaním a výrobou pary, ktorá poháňa parnú turbínu. Podobne, ako je to v klasických tepelných elektrárňach. Novšou metódou je spaľovanie biomasy bez prístupu vzduchu, teda splyňovanie alebo výroba bioplynu. Vyrobený bioplyn je využitý v spaľovacej plynovej turbíne alebo plynovom motore, ktoré poháňajú elektrický generátor.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

European Energy Charter

Európska energetická charta je politická deklarácia, stanovujúca základné pravidlá podnikania v energetike v Európe, prijatá v EÚ roku 1994.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5
  VŠETKO