Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

R

Oil

Ropa je svetložltá až čierna tekutina fosílneho pôvodu. Vznikla rozkladom obrovského množstva odumretých drobných organizmov bez prístupu vzduchu. Je základnou surovinou pre petrochemický priemysel. Ložiská ropy sa vyskytujú v hĺbkach až niekoľko stoviek metrov. Vyrábajú sa z nej pohonné látky, mazut, ale aj plastické hmoty, lieky či kozmetické prípravky.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Oil platform

Ropná plošina je zariadenie, ktoré umožňuje čerpanie ropy z morského dna. Ropa sa ťaží z veľkých hĺbok (až 180 m). Je to technicky veľmi náročná operácia vykonávaná v nepriaznivých klimatických podmienkach. Rozsiahle podmorské ložiská a veľký počet ropných plošín sa nachádza napríklad v Severnom mori, blízko Veľkej Británie a Nórska.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pipeline

Ropovody sú zvárané z oceľových rúr, ktorých najmenší vnútorný priemer býva 30 cm, najväčší až 122 cm. Ropovody sa vedú po povrchu zeme, ale ukladajú sa aj na dno morí do hĺbky až 400 m v betónových ochranných plášťoch. V určitých vzdialenostiach sú na trati ropovodu čerpacie stanice s čerpadlami, tok ropy sa kontroluje meracími prístrojmi, ktoré sledujú množstvo a rýchlosť prietoku ropy. Rýchlosť prúdu býva 1 až 6 m/s. Ropovod je treba denne kontrolovať po celej dĺžke potrubia a musí sa tiež vykonať občasné čistenie. Čistenie sa robí pomocou štetinatého „ježka“, ktorý sa nechá unášať prúdom ropy. Celková dĺžka všetkých ropovodov na svete predstavuje rádovo státisíce kilometrov. K najznámejším svetovým ropovodom patrí 2 190 km dlhý Big Inch v USA (vedie z nálezísk v Texase do rafinérii v Pensylvánii), kanadský ropovod spoločnosti Interprovincial (vedie z Edmontonu v Kanade cez Chicago v USA do kanadského Montrealu a meria 3 787 km), ropovod Trans Arabian s dĺžkou 1 700 km (vedúci z oblasti Bahrajnu v Perskom zálive cez Saudskú Arábiu k Stredozemnému moru), aljašský ropovod (vedie od ložísk v zátoke Prudhoe na severe do prístavu Valdez na juhu a je 1 287 km dlhý). Ako najdlhší ropovod sveta sa označuje ruský ropovod Družba s dĺžkou 5 502 km. Vychádza z Kujbyševa na Volge a vedie na západ, v bieloruskom Mozyru sa delí na dve vetvy – severná smeruje do Poľska a Nemecka, južná cez Užhorod na Slovensko, kde sa v Šahách opäť rozdeľuje na tri vetvy: jedna vedie do Bratislavy, druhá do Zálužia pri Moste v ČR a tretia do Budapešti.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Grid

Rošt je liatinová mreža, na ktorej sa spaľuje uhlie a cez ktorú prepadáva vyhorený popol. Spodnou časťou roštu sa privádza primárny spaľovací vzduch, ktorý ho súčasne chladí. Uhlie sa na rošt dávno v milulosti nahadzovalo ručne a takisto odstraňovanie popola z výsypky patrilo medzi namáhavé ručné práce. Požiadavky na rast výkonu si vyžiadali vývoj mechanických roštov, ktoré umožňovali automatický prísun uhlia a spaľovanie jeho väčšieho množstva. Medzi najrozšírenejšie patria pásové rošty. Merné tepelné zaťaženie účinnej roštovej plochy býva 0,5 až 1 MW/m2 .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Rotor

Rotor je točivá časť stroja.  

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Well water pressure turbine

Tlak vody pred obežným kolesom rovnakotlakovej turbíny je rovnaký ako za obežným kolesom. Obežné koleso takej turbíny musí byť nad spodnou hladinou, aby nebrodilo. Tým vzniká strata spádu, ktorá je však pre turbíny pracujúce s vysokým spádom zanedbateľná. Typickou rovnakotlakovou turbínou je Peltonova turbína. Hranica pre použitie veľkých rovnakotlakových turbín: nad 400 m.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Decay series

Rozpadový rad je postupnosť rádioaktívnych rozpadov nuklidov to znamená, že z jedného rádioaktívneho nuklidu rozpadom vzniká ďalší rádioaktívny nuklid. Rad končí stabilným nuklidom až po niekoľkých, po sebe nasledujúcich rozpadoch. Najznámejšie rozpadové rady sú uránový, aktíniový a tóriový.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Distributor

V elektrotechnike predstavuje rozvádzač zariadenie na rozvod elektrického prúdu. Sú v ňom sústredené ochranné, spínacie, meracie a ovládacie prístroje. V strojárenstve predstavuje rozvádzač zariadenie alebo orgán, ktorý slúži na rozvod energie alebo iného média (olej, vzduch, para, voda a podobne) do strojov a iných pracovných miest.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Distribution of electricity

Ako rozvod elektrickej energie označujeme sústavu zariadení a vedení, ktoré rozvádzajú nízke napätie od výstupu z transformátora až k spotrebičom. Rozvod nadväzuje na prenos elektrickej energie. Tieto pojmy sa niekedy môžu aj prekrývať. Súhrn všetkých súborov vedení a elektrických staníc sa označuje ako prenosová a rozvodná sústava.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Natural gas distribution

Potrubný systém privádzajúci zemný plyn z hlavného plynovodu na miesto spotreby. Na hlavný plynovod, ktorý dopravuje zemný plyn Ruska cez Ukrajinu na Slovensko nadväzuje potrubná sieť, ktorá rozvádza plyn do jednotlivých lokalít. Hustota tejto siete a rozšírenie využívania zemného plynu závisí od prepravnej kapacity hlavného plynovodu. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO