Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5
  VŠETKO

R

Power substation

Rozvodňa je zariadenie používané v silnoprúdovej elektrotechnike. Pozostáva zo spínacích, ochranných, riadiacich a meracích prístrojov na spínanie elektrických vedení a transformátorov. Rozvodne zvyčajne predstavujú technické celky so samostatnou budovou alebo ohradeným priestorom. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Grid

Rozvodná sieť slúži na rozvod elektrickej energie všetkým odberateľom a tvorí ju rada zariadení: vzdušné vedenie, elektrické káble, prípojky, meracie a ochranné zariadenia atď.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Distribution system

Rozvodná sústava slúži na dodávku elektrickej energie veľkým (továrne) aj malým odberateľom (domácnosti).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fast neutron

Rýchly neutrón je neutrón, ktorý má, z hľadiska atómovej fyziky, veľkú kinetickú energiu (rádovo niekoľko MeV).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fast reactor

Rýchly reaktor je typ reaktora, v ktorom štepenie jadier paliva vyvolávajú tzv. rýchle neutróny. Preto v aktívnej zóne reaktora nie je moderátor. V týchto reaktoroch je možné využiť prebytok neutrónov na premenu U 238, ktorý nie je štiepiteľný tepelnými neutrónmi, na Pu 239, ktorý je štiepiteľný tepelnými neutrónmi. Za priaznivých okolností rýchly reaktor môže vyrobiť viac štiepiteľného materiálu (nového paliva) ako sám spáli.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5
  VŠETKO