Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

W

Wells air turbine

Wellsova vzduchová turbína je turbína, ktorej lopatky tvoria časti valcovej plochy s osou rovnobežnou s osou turbíny. Hlavnou prednosťou tejto turbíny je, že jej funkcia nezávisí od smeru prichádzajúceho vetra.