f.2.4 Prierez polovodicovým pn+ priechodom v termodynamickej rovnováhe (verzia 2)

f.2.4 Prierez polovodicovým pn+ priechodom v termodynamickej rovnováhe (verzia 2)

Pre prezretie súboru kliknite na odkaz index.html.