Prichádza nový kráľ? Nitrid gália pred bránami Impéria kremíka.
(Prichádza nový kráľ? Nitrid gália pred bránami Impéria kremíka.)

Kaleidoskop informácií o vede a technike