Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  KETs   Prichádza nový kráľ? Nitrid gália pred bránami Impéria kremíka.

  • Od polovice 60-tych rokov minulého storočia vládne v ríši polovodičov KREMÍK (Si) - dnes však už nestíha.

   Obr. 1 Model diamantovej mriežky kremíka

   Kto ho nahradí v nových, rýchlejších, menších, výkonnejších zariadeniach odolnejších voči vysokým teplotám i kozmickému žiareniu?

   Bude to Nitrid gália? Alebo karbid kremíka?

   Obr. 2  Možné aplikácie Si, GaN a SiC z hľadiska výkonu a pracovnej frekvencie

   Nuž v súčiastkách určených pre vysoké výkony už má veľmi šikovných nástupcov, ale v bežných zariadeniach ostane kráľom polovodičov navždy. Kremík vo forme oxidu kremičitého a kremičitanov tvorí 25 % zemskej kôry a súčasne kremík je na druhom mieste po kyslíku v množstve výkytu. Technológovia ho vedia vyčistiť na 0,999999999%. Vedia navrhnúť a narásť ľubovoľné štruktúry. 

   Zdroj: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/738/1/012004/pdf